Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Online: 204

Hôm nay: 419

Tất cả: 1.253.562

tuanpinbao-hanh-12-thang-loi-1-doi-1-tra-hang-hoan-tien

Huawei Ascend Y320

  • Pin Huawei Ascend Y320/ G300/ u8815/ G302D/ G330D/ U8825D/ HB5N1H

    Pin Huawei Ascend Y320/ G300/ u8815/ G302D/ G330D/ U8825D/ HB5N1H

    <strong>Giá trên chưa bao gồm công thay.</strong> <table border="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; line-height: 20.8px; width: 496px; background: rgb(204, 204, 204);" width=""> <tbody> <tr style="height: 16px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 241px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Loại pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Li-ion</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>3.7V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp sạc giới hạn</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>4.2V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Dung lượng định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>1500mAh</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Thời gian sạc</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>2~3 giờ</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Tuổi thọ pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Hơn 500 lần sạc</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Nguồn gốc</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Phụ kiện chính hãng</strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>

    Giá: 180.000 đ

    Đặt hàng