tuanpinbao-hanh-12-thang-loi-1-doi-1-tra-hang-hoan-tien

Pin Huawei Ascend Y320/ G300/ u8815/ G302D/ G330D/ U8825D/ HB5N1H

Miêu tả:

<strong>Giá trên chưa bao gồm công thay.</strong> <table border="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; line-height: 20.8px; width: 496px; background: rgb(204, 204, 204);" width=""> <tbody> <tr style="height: 16px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 241px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Loại pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Li-ion</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>3.7V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp sạc giới hạn</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>4.2V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Dung lượng định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>1500mAh</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Thời gian sạc</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>2~3 giờ</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Tuổi thọ pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Hơn 500 lần sạc</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Nguồn gốc</strong></li> </ul> </td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Phụ kiện chính hãng</strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>

<span style="font-size:14px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">tuanpin.vn xin giới thiệu sản phẩm pin điện thoại&nbsp;</span><strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p630766/pin-huawei-ascend-y320-g300-u8815-g302d-g330d-u8825d-hb5n1h.html">Pin Huawei Ascend Y320</a>​<strong>​&nbsp;</strong></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ch&iacute;nh h&atilde;ng<br /> &nbsp;<br /> Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp pin điện thoại<br /> &nbsp;</span><br style="font-size: 15.6px;" /> <span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://tuanpin.vn/" style="font-size: 15.6px;">tuanpin.vn</a>&nbsp;cam kết tất cả sản phẩm đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n kĩ thuật kiểm tra kĩ c&agrave;ng trước khi đưa đến tay người d&ugrave;ng.<br /> &nbsp;<br /> Khi bạn cần mua&nbsp;</span><strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p630766/pin-huawei-ascend-y320-g300-u8815-g302d-g330d-u8825d-hb5n1h.html">Pin Huawei Ascend Y320</a><i>&nbsp;</i></strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ch&iacute;nh h&atilde;ng cho d&ugrave; đang ở đ&acirc;u l&agrave;m g&igrave; cafe hay đi chơi với bạn b&egrave;, ở nh&agrave; hay đi xem b&oacute;ng đ&aacute; v.v..<br /> &nbsp;<br /> H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để đội ngũ vận chuyển gửi h&agrave;ng cho bạn chỉ trong 1-2h .<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn ở xa v&agrave; đang cần mua&nbsp;</span><strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p630766/pin-huawei-ascend-y320-g300-u8815-g302d-g330d-u8825d-hb5n1h.html">Pin Huawei Ascend Y320</a>&nbsp;</strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ch&iacute;nh h&atilde;ng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; mặt tại H&agrave; Nội, đừng băn khoăn về việc mua h&agrave;ng hay thanh to&aacute;n.<br /> &nbsp;<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; h&igrave;nh thức giao h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n tại nh&agrave; ( COD ) th&ocirc;ng qua bưu điện v&agrave; c&aacute;c cty CPN trong 1- 3 ng&agrave;y đặt h&agrave;ng<br /> &nbsp;<br /> Thủ tục bảo h&agrave;nh nhanh gọn ko phải chờ đợi,trong trường hợp hết h&agrave;ng sẽ thu hồi ho&agrave;n tiền cho bạn.<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa ngay khi nhận được h&agrave;ng BH ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n lạc v&agrave; gưi trả BH ngay trong ng&agrave;y để bạn nhận được h&agrave;ng sớm nhất<br /> &nbsp;<br /> Đặc biệt c&oacute; chế độ trả h&agrave;ng ho&agrave;n tiền trong 7 ng&agrave;y đầu mua h&agrave;ng &aacute;p dụng với tất cả sản phẩm<br /> &nbsp;<br /> Thời gian bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn 6-12 th&aacute;ng (t&ugrave;y loại)<br /> &nbsp;</span><br /> <strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p630766/pin-huawei-ascend-y320-g300-u8815-g302d-g330d-u8825d-hb5n1h.html">Pin Huawei Ascend Y320</a>&nbsp;</strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ch&iacute;nh h&atilde;ng được bảo h&agrave;nh 1 đổi 1 trong 12 th&aacute;ng</span><br style="font-size: 15.6px;" /> &nbsp;</span> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px;">&nbsp;<img alt="Pin-Huawei-Ascend-Y320" src="/Uploaded/Members/5901/images/2017/Pin-Huawei-Ascend-Y320.png" style="width: 400px; height: 400px;" /></span></div> <span style="font-size:14px;"><em style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Lưu &yacute; khi nhận h&agrave;ng:</span></em><br style="font-size: 15.6px;" /> <br style="font-size: 15.6px;" /> <em style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">1. Sản phẩm được bảo h&agrave;nh theo h&oacute;a đơn.</span></em><br style="font-size: 15.6px;" /> <em style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">2.</span></em>&nbsp;<em style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Sản phẩm c&oacute; d&aacute;n tem logo tuanpin.vn.</span></em><br style="font-size: 15.6px;" /> <em style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">3.Sản phẩm nguy&ecirc;n vẹn kh&ocirc;ng bị trầy xước m&oacute;p m&eacute;o.</span></em><br style="font-size: 15.6px;" /> &nbsp;<br style="font-size: 15.6px;" /> <strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;Mọi thắc mắc về sản phẩm v&agrave; dịch vụ xin li&ecirc;n hệ số điện thoại g&oacute;p &yacute; khiếu nại tr&ecirc;n website</span></strong><br style="font-size: 15.6px;" /> &nbsp;<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Mua&nbsp;</span>Pin Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;ở đ&acirc;u,&nbsp;</span>Pin Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,&nbsp;</span>Pin Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ, thay&nbsp;</span>Pin Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;h&agrave; nội, </span>Pin Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, pin điện thoại&nbsp;</span>Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ, pin điện thoại&nbsp;</span>Huawei Ascend Y320<span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">, pin cho điện thoại&nbsp;</span>Pin Huawei Ascend Y320<br style="font-size: 15.6px;" /> <a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113538/pin-dien-thoai-samsung.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin samsung</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113646/pin-dien-thoai-htc.html" style="font-size: 15.6px;">&nbsp;<strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin htc</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113543/pin-dien-thoai-sky-pantech.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin sky</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113544/pin-dien-thoai-lg.html" style="font-size: 15.6px;">&nbsp;<strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin lg</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113656/pin-dien-thoai-sony-ericsson.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin sony</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113662/pin-dien-thoai-nokia.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin nokia</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113667/pin-dien-thoai-motorola.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin motorola</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113672/pin-dien-thoai-blackberry.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin blackberry</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114340/pin-dien-thoai-philips.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin philips</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114346/pin-dien-thoai-lenovo.html" style="font-size: 15.6px;">&nbsp;<strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin lenovo</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114349/sac-du-phong.html" style="font-size: 15.6px;">&nbsp;<strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">pin sạc dự ph&ograve;ng</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114351/sac-dien-thoai.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">sạc điện thoại</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114360/dock-sac-pin.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">dock sạc pin</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114365/tai-nghe-dien-thoai.html" style="font-size: 15.6px;"><strong><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">tai nghe điện thoại</span></strong></a><strong style="font-size: 15.6px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">,</span></strong><br style="font-size: 15.6px;" /> &nbsp;</span>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Pin Huawei Ascend Y320/ G300/ u8815/ G302D/ G330D/ U8825D/ HB5N1H.