tuanpinbao-hanh-12-thang-loi-1-doi-1-tra-hang-hoan-tien

Pin Sony Xperia Sola/ MT27i/ MT27/ AGPB009-A002

Mua
Miêu tả:

<strong style="line-height: 20.8px;">Giá trên chưa bao gồm công thay</strong> <table border="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="width:496px;background:#CCCCCC;border:solid windowtext 1.0pt;" width=""> <tbody> <tr style="height:16px;"> <td style="width:241px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:16px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Loại pin</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:16px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Pin Polyme</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Điện áp định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>3.7V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Điện áp sạc giới hạn</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>4.2V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Dung lượng định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong> mAh</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Thời gian sạc</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>2~3 giờ</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Tuổi thọ pin</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Hơn 500 lần sạc</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height:15px;"> <td style="border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Nguồn gốc</strong></li> </ul> </td> <td style="width:253px;border:solid windowtext 1.0pt;background:white;padding:0in 0in 0in 2.05pt;height:15px;"> <ul> <li style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;"><strong>Phụ kiện chính hãng</strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>

<big><span style="color:#000000;"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tuanpin.vn xin giới thiệu sản phẩm pin điện thoại&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p480205/pin-sony-xperia-sola-mt27i.html"><strong>Pin sony Xperia Sola MT27i</strong></a> ch&iacute;nh h&atilde;ng<br /> &nbsp;<br /> Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp pin điện thoại<br /> &nbsp;</span></span><br /> <a href="http://tuanpin.vn/"><span style="color:#000000;"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tuanpin.vn</span></span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;<span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">cam kết tất cả sản phẩm đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n kĩ thuật kiểm tra kĩ c&agrave;ng trước khi đưa đến tay người d&ugrave;ng.<br /> &nbsp;<br /> Khi bạn cần mua&nbsp;<em>Pin sony Xperia Sola MT27i </em>ch&iacute;nh h&atilde;ng cho d&ugrave; đang ở đ&acirc;u l&agrave;m g&igrave; cafe hay đi chơi với bạn b&egrave;, ở nh&agrave; hay đi xem b&oacute;ng đ&aacute; v.v..<br /> &nbsp;<br /> H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để đội ngũ vận chuyển gửi h&agrave;ng cho bạn chỉ trong 1-2h .<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn ở xa v&agrave; đang cần mua&nbsp;<u>Pin sony Xperia Sola MT27i</u> ch&iacute;nh h&atilde;ng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; mặt tại H&agrave; Nội, đừng băn khoăn về việc mua h&agrave;ng hay thanh to&aacute;n.<br /> &nbsp;<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; h&igrave;nh thức giao h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n tại nh&agrave; ( COD ) th&ocirc;ng qua bưu điện v&agrave; c&aacute;c cty CPN trong 1- 3 ng&agrave;y đặt h&agrave;ng<br /> &nbsp;<br /> Thủ tục bảo h&agrave;nh nhanh gọn ko phải chờ đợi,trong trường hợp hết h&agrave;ng sẽ thu hồi ho&agrave;n tiền cho bạn.<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa ngay khi nhận được h&agrave;ng BH ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n lạc v&agrave; gưi trả BH ngay trong ng&agrave;y để bạn nhận được h&agrave;ng sớm nhất<br /> &nbsp;<br /> Đặc biệt c&oacute; chế độ trả h&agrave;ng ho&agrave;n tiền trong 7 ng&agrave;y đầu mua h&agrave;ng &aacute;p dụng với tất cả sản phẩm<br /> &nbsp;<br /> Thời gian bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn 6-12 th&aacute;ng (t&ugrave;y loại)<br /> &nbsp;<br /> <s>Pin sony Xperia Sola MT27i </s>ch&iacute;nh h&atilde;ng được bảo h&agrave;nh 1 đổi 1 trong 12 th&aacute;ng</span><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <em><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Lưu &yacute; khi nhận h&agrave;ng:</span></em><br /> <br /> <em><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">1. Sản phẩm được bảo h&agrave;nh theo h&oacute;a đơn.</span></em><br /> <em><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">2.</span></em>&nbsp;<em><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Sản phẩm c&oacute; d&aacute;n tem logo tuanpin.vn.</span></em><br /> <em><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">3.Sản phẩm nguy&ecirc;n vẹn kh&ocirc;ng bị trầy xước m&oacute;p m&eacute;o.</span></em><br /> &nbsp;<br /> <strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">&nbsp;Mọi thắc mắc về sản phẩm v&agrave; dịch vụ xin li&ecirc;n hệ số điện thoại g&oacute;p &yacute; khiếu nại tr&ecirc;n website</span></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Mua&nbsp;pin sony Xperia Sola MT27i ở đ&acirc;u, pin của sony Xperia Sola MT27i, pin sony Xperia Sola MT27i ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ, thay pin sony Xperia Sola MT27i h&agrave; nội, pin điện thoại sony Xperia Sola MT27i, pin điện thoại sony Xperia Sola MT27i ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ, pin điện thoại sony Xperia Sola MT27i tốt, pin cho điện thoại sony Xperia Sola MT27i, pin của sony Xperia Sola MT27i, pin cho sony Xperia Sola MT27i, thay pin điện thoại sony Xperia Sola MT27i h&agrave; nội, pin zin sony Xperia Sola MT27i,</span><br /> <span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">C&aacute;c pin điện thoại kh&aacute;c li&ecirc;n quan</span></span></big><br /> <big><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113538/pin-dien-thoai-samsung.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin samsung</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113646/pin-dien-thoai-htc.html">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin htc</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113543/pin-dien-thoai-sky-pantech.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sky</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113544/pin-dien-thoai-lg.html">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin lg</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113656/pin-dien-thoai-sony-ericsson.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sony</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113662/pin-dien-thoai-nokia.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin nokia</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113667/pin-dien-thoai-motorola.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin motorola</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113672/pin-dien-thoai-blackberry.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin blackberry</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114340/pin-dien-thoai-philips.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin philips</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114346/pin-dien-thoai-lenovo.html">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin lenovo</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114349/sac-du-phong.html">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sạc dự ph&ograve;ng</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114351/sac-dien-thoai.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">sạc điện thoại</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114360/dock-sac-pin.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">dock sạc pin</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114365/tai-nghe-dien-thoai.html"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tai nghe điện thoại</span></strong></a><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong></big><br /> <br /> <big><span style="color:#000000;">&nbsp;<br /> <img alt="" src="/Uploaded/Members/5901/images/Pin%20sony%20Xperia%20Sola%20MT27i.jpg" style="width: 500px; height: 500px;" /></span></big>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Pin Sony Xperia Sola/ MT27i/ MT27/ AGPB009-A002.

    Sản phẩm cùng loại