tuanpinbao-hanh-12-thang-loi-1-doi-1-tra-hang-hoan-tien

Pin lenovo A308T

Miêu tả:

<table border="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border: 1pt solid windowtext; line-height: 20.7999992370605px; width: 496px; background: rgb(204, 204, 204);" width=""> <tbody> <tr style="height: 16px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 241px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Loại pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 16px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Pin Li-ion</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>3.7V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Điện áp sạc giới hạn</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>4.2V</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Dung lượng định mức</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>1600 mAh</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Thời gian sạc</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>2~3 giờ</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Tuổi thọ pin</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Hơn 500 lần sạc</strong></li> </ul> </td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Nguồn gốc</strong></li> </ul> </td> <td style="border: 1pt solid windowtext; width: 253px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 15px; background: white;"> <ul> <li style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong>Phụ kiện chính hãng</strong></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>

<big><span style="color:#000000;"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tuanpin.vn xin giới thiệu sản phẩm pin điện thoại&nbsp;<a href="http://tuanpin.vn/san-pham-p514034/pin-lenovo-a308t.html"><strong>Pin lenovo A308T</strong></a><br /> &nbsp;<br /> Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp pin điện thoại<br /> &nbsp;</span></span><br /> <a href="http://tuanpin.vn/"><span style="color:#000000;"><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tuanpin.vn</span></span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;<span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">cam kết tất cả sản phẩm đ&atilde; được nh&acirc;n vi&ecirc;n kĩ thuật kiểm tra kĩ c&agrave;ng trước khi đưa đến tay người d&ugrave;ng.<br /> &nbsp;<br /> Khi bạn cần mua&nbsp;<em>Pin lenovo A308T </em>ch&iacute;nh h&atilde;ng cho d&ugrave; đang ở đ&acirc;u l&agrave;m g&igrave; cafe hay đi chơi với bạn b&egrave;, ở nh&agrave; hay đi xem b&oacute;ng đ&aacute; v.v..<br /> &nbsp;<br /> H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để đội ngũ vận chuyển gửi h&agrave;ng cho bạn chỉ trong 1-2h .<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn ở xa v&agrave; đang cần mua&nbsp;<u>Pin lenovo A308T</u>&nbsp;ch&iacute;nh h&atilde;ng nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; mặt tại H&agrave; Nội, đừng băn khoăn về việc mua h&agrave;ng hay thanh to&aacute;n.<br /> &nbsp;<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; h&igrave;nh thức giao h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n tại nh&agrave; ( COD ) th&ocirc;ng qua bưu điện v&agrave; c&aacute;c cty CPN trong 1- 3 ng&agrave;y đặt h&agrave;ng<br /> &nbsp;<br /> Thủ tục bảo h&agrave;nh nhanh gọn ko phải chờ đợi,trong trường hợp hết h&agrave;ng sẽ thu hồi ho&agrave;n tiền cho bạn.<br /> &nbsp;<br /> Nếu bạn l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng ở xa ngay khi nhận được h&agrave;ng BH ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ li&ecirc;n lạc v&agrave; gưi trả BH ngay trong ng&agrave;y để bạn nhận được h&agrave;ng sớm nhất<br /> &nbsp;<br /> Đặc biệt c&oacute; chế độ trả h&agrave;ng ho&agrave;n tiền trong 7 ng&agrave;y đầu mua h&agrave;ng &aacute;p dụng với tất cả sản phẩm<br /> &nbsp;<br /> Thời gian bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạn 6-12 th&aacute;ng (t&ugrave;y loại)<br /> &nbsp;<br /> <s>Pin lenovo A308T</s> ch&iacute;nh h&atilde;ng được bảo h&agrave;nh 1 đổi 1 trong 12 th&aacute;ng</span><br /> &nbsp;<img alt="" src="/Uploaded/Members/5901/images/203(3).jpg" style="width: 600px; height: 600px;" /></span></big><br /> <br /> <em style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Lưu &yacute; khi mua h&agrave;ng :</span></em><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <em style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">-Để đảm bảo quyền lợi khi mua h&agrave;ng v&agrave; bảo h&agrave;nh xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng kiểm tra kĩ trước khi nhận h&agrave;ng</span></span></em><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <em style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">1.Sản phẩm chưa được d&aacute;n tem bảo h&agrave;nh c&oacute; logo Tuanpin.vn</span></span></em><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <em style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">2.Sản phẩm bị trầy xước m&oacute;p m&eacute;o</span></span></em><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <em style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">3.Gi&aacute; mua h&agrave;ng v&agrave; cước vận chuyển kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c như ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n website</span></span></em><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;">&nbsp;</span><br /> <br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;" /> <strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15.6000003814697px; line-height: 20.7999992370605px;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ số hotline g&oacute;p &yacute; khiếu nại c&oacute; sẵn tr&ecirc;n web tuanpin.vn</span></span></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <big><span style="color:#000000;">&nbsp;<br /> <span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Mua&nbsp;Pin lenovo A308T ở đ&acirc;u, pin của lenovo A308T, Pin lenovo A308T ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ , thay Pin lenovo A308T h&agrave; nội, pin điện thoại lenovo A308T, Pin điện thoại lenovo A308T ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute; rẻ, pin điện thoại lenovo A308T tốt, pin cho điện thoại lenovo A308T, pin của lenovo A308T, pin cho lenovo A308T, thay pin điện thoại lenovo A308T h&agrave; nội, pin zin lenovo A308T,</span><br /> <span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">C&aacute;c pin điện thoại kh&aacute;c li&ecirc;n quan</span></span><br /> <a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113538/pin-dien-thoai-samsung.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin samsung</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113646/pin-dien-thoai-htc.html"><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin htc</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113543/pin-dien-thoai-sky-pantech.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sky</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113544/pin-dien-thoai-lg.html"><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin lg</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113656/pin-dien-thoai-sony-ericsson.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sony</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113662/pin-dien-thoai-nokia.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin nokia</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113667/pin-dien-thoai-motorola.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin motorola</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113672/pin-dien-thoai-blackberry.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin blackberry</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114340/pin-dien-thoai-philips.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin philips</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114346/pin-dien-thoai-lenovo.html"><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin lenovo</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114349/sac-du-phong.html"><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">pin sạc dự ph&ograve;ng</span></strong></span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114351/sac-dien-thoai.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">sạc điện thoại</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114360/dock-sac-pin.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">dock sạc pin</span></strong></span></a><span style="color:#000000;">&nbsp;<strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong>&nbsp;</span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114365/tai-nghe-dien-thoai.html"><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">tai nghe điện thoại</span></strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong><span style="background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">,</span></strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <br style="line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="line-height: 20.7999992370605px;" /> <br style="line-height: 20.7999992370605px;" /> <strong style="line-height: 20.7999992370605px;">C&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c bạn n&ecirc;n xem thử</strong></span></big> <div style="line-height: 20.7999992370605px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 5px 10px; background: rgb(238, 238, 238);"><big><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113538/pin-dien-thoai-samsung.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin samsung</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113646/pin-dien-thoai-htc.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin htc</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113543/pin-dien-thoai-sky-pantech.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin sky</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113544/pin-dien-thoai-lg.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin lg</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113656/pin-dien-thoai-sony-ericsson.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin sony</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113662/pin-dien-thoai-nokia.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin nokia</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113667/pin-dien-thoai-motorola.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin motorola</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c113672/pin-dien-thoai-blackberry.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin blackberry</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114340/pin-dien-thoai-philips.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin philips</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114346/pin-dien-thoai-lenovo.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin lenovo</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114349/sac-du-phong.html"><span style="color:#000000;"><strong>pin sạc dự ph&ograve;ng</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114351/sac-dien-thoai.html"><span style="color:#000000;"><strong>sạc điện thoại</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114360/dock-sac-pin.html"><span style="color:#000000;"><strong>dock sạc pin</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,&nbsp;</strong></span><a href="http://tuanpin.vn/san-pham-c114365/tai-nghe-dien-thoai.html"><span style="color:#000000;"><strong>tai nghe điện thoại</strong></span></a><span style="color:#000000;"><strong>,</strong></span></big></div>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Pin lenovo A308T.