tuanpinbao-hanh-12-thang-loi-1-doi-1-tra-hang-hoan-tien

Pin HTC Desire X T329

Miêu tả:

  <table border="" cellpadding="0" cellspacing="1" style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; font-size: 13px; line-height: 20.8px; width: 364px; background: rgb(204, 204, 204);" width=""> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Loại pin</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Pin lithium-ion</strong></td> </tr> <tr style="height: 20px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Điện áp định mức</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>3.7V</strong></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>Điện áp sạc giới hạn</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>4.2V</strong></td> </tr> <tr style="height: 20px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Dung lượng định mức</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong> 3300 mAh</strong></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>Thời gian sạc</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>3~4 giờ</strong></td> </tr> <tr style="height: 20px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Tuổi thọ pin</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 20px; background: white;"><strong>Hơn 500 lần sạc</strong></td> </tr> <tr style="height: 21px;"> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 178px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>Nguồn gốc</strong></td> <td style="border-width: 1pt; border-style: solid; border-color: windowtext; width: 184px; padding: 0in 0in 0in 2.05pt; height: 21px; background: white;"><strong>Pin chính hãng</strong></td> </tr> </tbody> </table>

<span style="font-size:14px;"><strong>Model: <a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html">&nbsp;</a><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html"><strong>Desire X T329</strong></a><br /> <strong>3.7V - &nbsp;0 mah &ndash; lithium-ion</strong></span> <div style="font-size: 13px; text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:14px;"><strong>Tuanpin.com.vn - địa chỉ b&aacute;n </strong></span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 14px;"><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;">Desire X T329</a>&nbsp;</strong><span style="font-size:14px;"><strong>chất lượng cao, gi&aacute; rẻ. B&aacute;n </strong></span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;"><strong>Desire X T329</strong></a><span style="font-size:14px;"> <strong>chất lượng cao tại Tuanpin chỉ với gi&aacute; 180.000 đồng, ph&iacute; ship h&agrave;ng rẻ c&ugrave;ng chế độ bảo h&agrave;nh l&ecirc;n đến 12 th&aacute;ng.</strong></span></div> <div style="font-size: 13px; text-align: center;"><span style="font-size:14px;"><img alt="Pin-HTC-Desire-X-T329-Desire-V-T328-BL11100" src="/Uploaded/Members/5901/images/2017/Pin-HTC-Desire-X-T329-Desire-V-T328-BL11100(32).png" style="width: 500px; height: 500px;" /><br /> <br /> <img alt="Pin-HTC-Desire-X-T329-Desire-V-T328-BL11100" src="/Uploaded/Members/5901/images/2017/Pin-HTC-Desire-X-T329-Desire-V-T328-BL11100(2).png" style="width: 500px; height: 500px;" /></span><br /> <br /> <br /> &nbsp;</div> <div style="font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="font-size: 13px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><strong>Cảnh b&aacute;o! Sạc pin sai c&aacute;ch sẽ g&acirc;y ra nguy hiểm cho người sử dụng</strong></span> <ul> <li style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;">Theo một số th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n th&igrave; </span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 14px;"><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;">Desire X T329</a></strong><span style="font-size:14px;">&nbsp;c&oacute; thể sạc 1000 lần mới bị chai, điều n&agrave;y kh&ocirc;ng đ&uacute;ng bởi </span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 14px;"><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;">Desire X T329</a>&nbsp;</strong><span style="font-size:14px;">l&agrave; Pin Li-ion (đ&acirc;y l&agrave; một trong những loại pin phổ biến nhất hiện nay), pin c&oacute; thể sạc được rất nhiều lần nhưng kh&ocirc;ng phải 1000 lần như một số diễn đ&agrave;n chia sẻ v&agrave; cứ sau 400 chu kỳ sạc th&igrave; pin sẽ c&oacute; dấu hiệu bị chai, hỏng (Chu kỳ sạc) c&oacute; nghĩa l&agrave; thời gian sử dụng hết dung lượng từ 100% - 0%; V&iacute; dụ, d&ugrave;ng pin trong 2 ng&agrave;y pin hết th&igrave; sau 800 ng&agrave;y pin sẽ bị chai (Lưu &yacute;! chu kỳ sạc kh&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n với số lần sạc).</span></li> <li style="text-align:justify;"><span style="font-size:14px;">Một ch&uacute; &yacute; quan trọng với người sử dụng l&agrave; việc thay </span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;"><strong>Desire X T329</strong></a><span style="font-size:14px;"> <strong>chất lượng cao </strong>kh&aacute; đơn giản, tuy nhi&ecirc;n việc thay pin chỉ đơn giản với những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n c&ograve;n với những bạn kh&ocirc;ng c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n th&igrave; việc l&agrave;m n&agrave;y lại c&oacute; nhiều rủi ro bởi việc v&igrave; nếu tự thay hoặc thay tại những cửa h&agrave;ng chất lượng k&eacute;m th&igrave; hậu quả xảy rất nhiều.</span></li> </ul> <br /> <span style="font-size:14px;"><strong>Địa chỉ mua&nbsp;&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;"><strong>Desire X T329</strong></a><span style="font-size:14px;"><strong style="font-size: 13px;">&nbsp;</strong><strong>cao cấp, gi&aacute; rẻ</strong></span> <div><span style="font-size:14px;"><strong>Pin điện thoại của bạn bị hỏng, bạn cần t&igrave;m địa chỉ b&aacute;n&nbsp;</strong></span><strong style="font-size: 14px;"><a href="" title="Pin HTC">Pin HTC</a>&nbsp;</strong><a href="http://tuanpin.vn/pin-htc-desire-x-t329-p639708.html" style="font-size: 14px;"><strong>Desire X T329</strong></a><span style="font-size:14px;"><strong>&nbsp;cao cấp, gi&aacute; cạnh tranh tại H&agrave; Nội. H&atilde;y đến Tuanpin.com.vn.</strong><br /> <strong>Đến với tuanpin.com.vn bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng, gi&aacute; cả của sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 5 năm kinh doanh phụ kiện điện thoại, Tuanpin.com.vn chắc chắn sẽ l&agrave; lựa chọn ho&agrave;n hảo của Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;</strong></span></div> <span style="font-size:14px;"><strong>CAM KẾT:</strong></span> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;"><strong>100%</strong>&nbsp;sản phẩm tại tuanpin l&agrave; sản phẩm cao cấp c&oacute; g&iacute;a cả cạnh tranh;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Thời gian bảo h&agrave;nh l&acirc;u d&agrave;i;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Khi mua pin tại cửa h&agrave;ng, Q&uacute;y kh&aacute;ch sẽ được d&ugrave;ng thử trong 07 ng&agrave;y v&agrave; được đổi trả khi sản phẩm bị lỗi;</span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Giao h&agrave;ng đến tận tay kh&aacute;ch h&agrave;ng với ph&iacute; ship rẻ:</span></li> </ul> <span style="font-size:14px;">+ Nội th&agrave;nh ph&iacute; ship chỉ 10.000 đồng;<br /> + Ship ngoại th&agrave;nh chỉ 15.000 đồng;<br /> + Ship to&agrave;n quốc chỉ với 35.000 đồng v&agrave; với đơn h&agrave;ng &ge; 350.000 đồng Q&uacute;y kh&aacute;ch sẽ được miễn ph&iacute; ship;</span> <ul> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">Q&uacute;y kh&aacute;ch sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt t&igrave;nh từ &nbsp;c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tr&igrave;nh độ, chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật cao;</span></li> </ul> <span style="font-size:14px;"><strong><em>Tuanpin.com.vn&nbsp;<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">lu&ocirc;n mong muốn nhận được sự quan t&acirc;m, ủng hộ cũng như mọi &yacute; kiến, đ&oacute;ng g&oacute;p của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng để ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện hơn v&agrave; mang đến những sản phẩm, dịch vụ tiện &iacute;ch cho Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></em></strong></span></div>

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Pin HTC Desire X T329.